Ad Augusta per Angusta

door inspanning grote hoogte bereiken

Ad Augusta is hèt studiebegeleidingsinstituut voor de exacte vakken voor het VMBO, het HAVO en het VWO. In de bibliotheek aan de brinklaan in Bussum worden de leerlingen persoonlijk gecoached door 2 vakbekwame docenten, in groepjes van maximaal 5 leerlingen per docent.